MWW doradzała Insignis TFI w uzyskaniu licencji KNF

Matczuk Wieczorek i Wspólnicy miała zaszczyt reprezentować Insignis TFI w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w dniu 19 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia towarzystwu utworzonemu w maju 2015 r. przez Panów Grzegorza Witkowskiego, Marcina Petelskiego oraz Dominika Libickiego. Gratulujemy naszym Klientów sukcesu i zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi najnowszego na polskim rynku TFI:

http://www.parkiet.com/artykul/1471041-Nowy-gracz-wprowadzil-nowe-zasady.html

http://pulsbiznesu.pb.pl/4430786,27761,witkowski-z-libickim-dostali-zielone-swiatlo

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20051/insignis-tfi-zdradza-plany-na-przyszlosc.html