Warsztaty - Projekt ustawy implementującej Dyrektywy ZAFI oraz UCITS V

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna wspólnie z V Financial Conferences organizuje Warsztaty dotyczące projektu nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie implementacji unijnej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  („Dyrektywa ZAFI”) oraz dyrektywy 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji („Dyrektywa UCITS V”).

Warsztaty są przeznaczone i w szczególności zaadresowane do towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami, podmiotów świadczących usługi na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, jak też do spółek kapitałowych kwalifikowanych jako alternatywne fundusze inwestycyjne.

Podczas Warsztatów zostaną omówione tak ważne kwestie związane z implementacją Dyrektyw jak m.in. nowe obowiązki organizacyjno-techniczne TFI, polityka wynagrodzeń TFI oraz nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze nałożone na TFI.

Prelegentami warsztatów będą eksperci Kancelarii MWW w dziedzinie rynku kapitałowego.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Hotelu Mercure Grand przy ul. Kruczej 28 w Warszawie. Koszt uczestnictwa dla klientów Kancelarii MWW wynosi 600 zł + VAT, dla pozostałych uczestników koszt wynosi 890 zł + VAT.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach.

Szczegóły dotyczące Warsztatów, w tym broszura informacyjna oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://www.vfconferences.pl/konferencje_i_warsztaty.html