Warsztaty: Projekt Ustawy o Zmianie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - Podsumowanie Zmian

MWW ma zaszczyt zaprosić zainteresowanych do uczestnictwa w organizowanych we współpracy z firmą V Financial Conferences warsztatach poświęconych projektowi nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 marca 2016 r. w Mercury Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa

Główne zagadnienia:

  • Okresy dostosowawcze i zakres dostosowania działalnosci TFI do znowelizowanych przepisów UoFI
  • Zasady uzyskiwania zezwolen na zarzadzanie funduszami inwestycyjnymi 
  • Współpraca TFI z depozytariuszem w kontekscie zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych
  • Nowe obowiazki informacyjne i sprawozdawcze TFI.

Ze strony MWW warsztaty poprowadzą mec. Łukasz Zalewski, mec. Filip Suchta i mec. Eliza Piętak.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z organizatorem wydarzenia - biuro@vfconferences.pl.