Filip Suchta

Radca Prawny, Wspólnik, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami i firm inwestycyjnych.

Zajmuje się także tworzeniem międzynarodowych struktur optymalizacyjnych i inwestycyjnych, w tym w formie funduszy inwestycyjnych, m.in. w Luksemburgu.

Występuje w roli prelegenta na licznych seminariach i konferencjach dotyczących prawa rynku kapitałowego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Włada biegle językiem angielskim.