Piotr Wieczorek

Adwokat, Założyciel i Wspólnik Zarządzający MWW, specjalizuje się w problematyce łączenia i nabywania przedsiębiorstw, fuzji i przejęć; rynku venture capital i private equity. Nadzoruje Praktykę Rynku Infrastruktury i Budownictwa Kancelarii, uczestnicząc w największych projektach na rynku dotyczących tego zagadnienia. Świadczy także pomoc prawną w zakresie związanym z własnością intelektualną i przemysłową, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, e-biznesem, nowymi technologiami. 

Piotr Wieczorek doradzał wielu polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w nabywaniu przedsiębiorstw i nieruchomości w Polsce oraz za granicą; brał udział w konstruowaniu i negocjowaniu szeregu umów o utworzenie kompleksowych systemów informatycznych, czynnie uczestniczył w rozwoju prawnych podstaw funkcjonowania rynku płatności mobilnych w Polsce. Piotr Wieczorek wspiera klientów MWW w ich przedsięwzięciach związanych z inwestowaniem w nieruchomości, w tym poprzez złożone struktury celowe, a także kształtowaniem produktów finansowych funkcjonalnie związanych z nieruchomościami.

Piotr Wieczorek doradzał w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dla ich projektów inwestycyjnych. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Włada biegle językiem angielskim.