Eliza Gorzkowska, Counsel

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, a także innych uczestników rynku kapitałowego, takich jak banki, firmy inwestycyjne, agenci transferowi etc. Zajmuje się także prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stałej i kompleksowej obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym doświadczenie zdobywane w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz audytora wewnętrznego.

Ponadto świadczy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, AML oraz tworzenia i funkcjonowania PPE, IKE oraz IKZE.

Ukończyła również szereg warsztatów i szkoleń w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adres e-mailowy: epietak@mwwlaw.pl