Emilia Piasecka, Counsel

Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, a także prawa handlowego z uwzględnieniem obsługi prawnej klientów korporacyjnych. Posiada rozległą praktykę w zakresie emisji papierów wartościowych, wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz doradzania spółkom publicznym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Członek zespołu zajmującego się transakcjami fuzji i przejęć (M & A).

Absolwentka Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz uczestniczka studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością strategie inwestycyjne. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adres e-mailowy: epiasecka@mwwlaw.pl