Grzegorz Boguski, Associate

Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków.

Ponadto posiada doświadczenie w transakcjach M&A, ofertach publicznych i prywatnych, sporach korporacyjnych oraz sporach na rynku kapitałowym, w tym reprezentowaniu inwestorów w sporach z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oraz compliance w instytucjach finansowych.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach oraz instytucjach finansowych.

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przygotowuje doktorat z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Adres e-mail: gboguski@mwwlaw.pl