Grzegorz Jaroszewicz, Counsel

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.

Doświadczenie zdobywał przede wszystkim jako wieloletni pracownik jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dwóch firm inwestycyjnych.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: gjaroszewicz@mwwlaw.pl