Jakub Jagielski, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym funduszy inwestycyjnych, m.in. w zakresie bieżącej obsługi prawnej, opracowywania projektów statutów i innych aktów regulujących działalność tych podmiotów.

Absolwent Kolegium Prawa oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: jjagielski@mwwlaw.pl