Karolina Borkowska, Associate

Posiada znaczące doświadczenie w obsłudze transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się także w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych. Brała udział w przygotowaniu wielu ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Karolina zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych i prywatnych.

Jest współautorem komentarza do Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015).

Karolina jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: kborkowska@mwwlaw.pl