Kinga Makuch, Counsel

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz odnawialnych źródeł energii, które zdobyła m.in. poprzez obsługę spółek rozwijających projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych na różnych etapach zaawansowania. Obecnie specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i w Budapeszcie oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W 2018 r. obroniła doktorat w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Adres e-mailowy: kmakuch@mwwlaw.pl