Łukasz Pluta, Associate

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się prawną obsługą klientów korporacyjnych, w tym w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych spółek.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz Podyplomowego Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adres e-mailowy: lpluta@mwwlaw.pl