Łukasz Wielądek, Counsel

Kieruje działem procesowym Kancelarii. Jego praktyka koncentruje się na prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych. Nadto posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw karnych oraz sądowoadministracyjnych, a także doradztwa na rzecz klientów w zakresie postępowania upadłościowego.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także bieżącą obsługę spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych, kontraktowych oraz nieruchomościowych, a także doradztwo w zakresie prawa budowlanego, prawa wekslowego, prawa rodzinnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: lwieladek@mwwlaw.pl