Magdalena Pasik, Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz instytucji finansowych, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy, głównie w zakresie obsługi bieżącej.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz uzyskała tytuł magistra prawa. Obecnie jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa, prowadzonego przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

Adres e-mailowy:mpasik@mwwlaw.pl