Martyna Rysiak, Associate

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

W ramach swojej praktyki prawnej w kancelarii zapewnia obsługę prawną spółkom prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych oraz kontraktowych, a także bierze udział w projektach związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, przekształceniach, podziałach i łączeniach spółek oraz due diligence.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy: mrysiak@mwwlaw.pl