Michał Ziółkowski, Associate

Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa gospodarczego. Wspiera aktywnie zespół nowych technologii i e-biznesu MWW.

Posiada certyfikat TOLES. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.

Adres e-mailowy: mziolkowski@mwwlaw.pl