Olga Kania, Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji finansowych, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i obsługi bieżącej.

Z wyróżnieniem ukończyła Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Cambridge University British Law Centre. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Adres e-mailowy: okania@mwwlaw.pl