Piotr Parzyszek, Associate

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych.

Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego przy finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w formie seed / venture capital. Negocjował warunki tworzenia, funkcjonowania i finansowania kilkunastu publiczno-prywatnych funduszy seed i venture capital.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w ramach stypendium część studiów zrealizował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Adres e-mailowy: pparzyszek@mwwlaw.pl