Przemysław Lewocik, Counsel

Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się zarówno bieżącą obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, jak również uczestniczy w projektach związanych z ich tworzeniem.

Jest adwokatem. Ukończył Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Adres e-mailowy: plewocik@mwwlaw.pl