Tomasz Konzal, Senior Associate

Jego praktyka koncentruje się na doradztwie w zakresie prawa budowlanego, a także na bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych oraz kontraktowych. Ponadto posiada doświadczenie w dziedzinie postępowań dotyczących przetargów publicznych, prawa energetycznego oraz w dziedzinie doradztwa podatkowego.

Jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego. Stypendysta programu Socrates/Erasmus na University of Liege w Belgii.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Adres e-mailowy: tkonzal@mwwlaw.pl