Tomasz Miastkowski, Counsel

Specjalizuje się w obsłudze Klientów w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną, prawem przewozowym oraz prawem cywilnym. Jego doświadczenie obejmuje również doradzanie oraz reprezentowanie klientów kancelarii z branży budowlanej, a także udział oraz prowadzenie projektów związanych z łączeniem, likwidacją oraz przekształcaniem się przedsiębiorstw.

W zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie tworzenia oraz negocjowania umów, doradzania w toku prowadzonych postępowań przed odpowiednimi organami państwowymi, jak również udział w projektach due dilligence.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.

Adres e-mailowy: tmiastkowski@mwwlaw.pl