Wawrzyniec Szczepaniak, Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w doradztwie gospodarczym i prawie handlowym. Wykonywał obsługę korporacyjną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczył w  procesach reorganizacji i przekształceń spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie z zakresu audytu prawnego spółek, prawa kontraktów (umowy inwestycyjne, utrzymanie systemów informatycznych, najem komercyjny, umowy licencyjne) a także obsługi sporów arbitrażowych.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Włada językiem angielskim.

Adres e-mailowy:wszczepanik@mwwlaw.pl