Tomasz Matczuk

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych oraz instrumentów rynku finansowego. 

Koordynuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również problematyką prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw. 

Brał udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia i funkcjonowania z organami nadzoru.

Wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych oraz domów maklerskich. 

Brał czynny udział w pracach nad tworzeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada biegle językiem angielskim.