Budownictwo i Infrastruktura

Zespół MWW dedykowany do świadczenia pomocy w zakresie zagadnień Budownictwa i Infrastruktury wspiera wszystkich uczestników projektów inwestycyjnych w budownictwie – począwszy od właścicieli, inwestorów, deweloperów, przez firmy projektowe, generalnych wykonawców i wykonawców, banki finansujące aż po ubezpieczycieli.

Projekty inwestycyjne w infrastrukturze i budownictwie charakteryzują się znaczną złożonością, nie tylko z uwagi na warstwę techniczną projektów, ale także (lub być może przede wszystkim) z uwagi na zaangażowanie w takie projekty ogromnych środków finansowych i wielu stron, o rozbieżnych potrzebach i uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych. W takiej sytuacji rola doradcy prawnego to rola nie tylko ograniczająca się do świadczenia pomocy prawnej w czystej postaci. Rolą doradcy prawnego – którą MWW rozumie i realizuje z sukcesem – jest także zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania z doświadczenia biznesowego, znajomości rynku i strategii oraz umiejętności powiązania wszystkich tych aspektów w jeden, skuteczny mechanizm negocjacyjny.

MWW uważnie wysłuchuje potrzeb swoich Klientów, starając się zrozumieć potrzebę biznesową w celu dopasowania najbardziej wydajnych mechanizmów prawnych w celu zrealizowania tej potrzeby.

Rynek inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych to rynek niejednorodny, oparty o i angażujący normy i mechanizmy prawne prawa powszechnego (od powszechnych norm prawa cywilnego, przez prawo publiczne, administracyjne do norm środowiskowych, związanych z ochroną wartości kulturowych), jak również bogato czerpiący z doświadczenia i dorobku branżowego, norm zwyczajowych, sztuki budowlanej, regulacji związkowych czy pan-narodowych wzorców i standardów (vide wzorce i standardy Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)). Zespół Praktyki Budownictwa i Infrastruktury MWW udostępnia swoim Klientom swoje interdyscyplinarne doświadczenie i wiedzę zbudowane na wszystkich tych prawnych i pozaprawnych elementach.

Reprezentatywne działania:

  • Wsparcie dewelopera centrów handlowych w programie ekspansji i budowy kolejnych obiektów
  • Wsparcie przy programie przebudowy i modernizacji prestiżowego budynku biurowego w Warszawie (wartość robót i finansowania powyżej 80 mln PLN)
  • Wsparcie generalnego wykonawcy w procesie ukształtowania struktury wykonawczej projektu infrastrukturalnego – zakładu termicznego przekształcania odpadów (wartość projektu – powyżej 600 mln pln
  • Wsparcie generalnego wykonawcy – członka konsorcjum w procesie restrukturyzacji projektu infrastrukturalnego – elektrowni (wartość projektu – powyżej 11 miliardów pln)
  • Wsparcie w zakresie sporu związanego z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane – (wartość projektu – powyżej 150 mln pln)
  • Wsparcie w zakresie projektów OZE i tzw. zielonej energii – elektrownie biomasowe, wiatrowe, projekty Waste-to-Energy, oczyszczalnie ścieków,
  • Wsparcie w innych projektach infrastrukturalnych – drogi, nabrzeża morskie, inwestycje hydrotechniczne.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką