Nieruchomości

MWW wspiera swoich Klientów we wszelkich przedsięwzięciach dotyczących nabywania, zbywania, odzyskiwania praw do nieruchomości, w tym także przy inwestowaniu poprzez złożone struktury celowe. MWW doradza swoim klientom przy tworzeniu i optymalizowaniu struktur służących realizacji przedsięwzięć deweloperskich (systemy spółki holdingowej i spółek celowych SPV – specialpurposevehicle, lub struktury oparte o wykorzystanie zalet podatkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych).

Prawnicy MWW doradzali przy wielu transakcjach na rynku nieruchomości; Klientami Prawników MWW byli najwięksi polscy przedsiębiorcy i inne podmioty budujące i następnie strukturyzujące swój portfel nieruchomości, w szczególności podmioty private equity i fundusze inwestycyjne. W ramach współpracy z funduszami inwestującymi w nieruchomości Prawnicy MWW współdziałali z szeregiem spółek deweloperskich.

MWW świadczy również pomoc prawną na rzecz podmiotów kształtujących i następnie oferujących produkty finansowe funkcjonalnie związane z nieruchomościami (w szczególności umowy kredytu hipotecznego, umowy kredytu deweloperskiego), jak również podmiotów pośredniczących przy oferowaniu takich produktów (jak również innych produktów finansowych) na rynku detalicznym.

MMW wspiera także swoich Klientów w procesie komercjalizacji należących do nich obiektów użytkowych (biurowce, inne), jak i przy negocjowaniu takich umów z wynajmującymi.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką