Spory na rynku kapitałowym

Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów inwestorów z instytucjami finansowymi, w tym w szczególności sporów z udziałem wieloosobowych grup inwestorów.

W naszych działaniach skupiamy się na efektywnym pozasądowym rozstrzygnięciu sporu w najlepiej pojętym interesie inwestorów.

Z sukcesem reprezentowaliśmy inwestorów w działaniach zmierzających do odzyskania środków zainwestowanych w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Prowadziliśmy precedensowe postępowania sądowe dotyczące odpowiedzialności towarzystw funduszy inwestycyjnych za szkody spowodowane niewłaściwym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Nasze działania obejmują kompleksowe działania zmierzające do odzyskania środków zainwestowanych przez inwestorów lub uzdrowienia zarządzania funduszami, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym oraz Prezesem UOKiK.

Udzielając pomocy inwestorom poszkodowanym przez działania podmiotów zarządzających pomagaliśmy negocjować ugody oraz inicjowaliśmy i z sukcesami uczestniczyliśmy w postępowaniach cywilnych zmierzających do uzyskania odszkodowania. Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych związanych z podejrzeniami popełnienia przestępstw przy zarządzaniu aktywami.

Ponadto reprezentujemy inne grupy klientów poszkodowanych na szeroko rozumianym rynku kapitałowym. Nasze doświadczenie na tym rynku, w szczególności w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych, zdobyte podczas obsługi podmiotów instytucjonalnych, pozwala nam na profesjonalne reprezentowanie klientów w skomplikowanych prawnie i faktycznie sporach z instytucjami finansowymi.

pdf Pobierz prezentację praktyki w PDF

Kierujący Praktyką