Anna Pietruszka

Anna Pietruszka

Associate
Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Anna wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami specjalizującymi się w  prawie cywilnym i gospodarczym z uwzględnieniem sporów z zakresu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń gospodarczych w tym ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Specjalizuje się w postępowaniach spornych. Reprezentuje  klientów przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Reprezentuje uczestników w sporach przeciwko depozytariuszom, funduszom inwestycyjnym i towarzystwom funduszy inwestycyjnych.  Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną świadczoną na rzecz przedsiębiorców oraz działaniami w celu zabezpieczenia interesów obligatariuszy.

Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji sądowych.

Włada biegle językiem angielskim