Magdalena Pasik-Stawikowska

Magdalena Pasik-Stawikowska

Associate

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz instytucji finansowych, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy.

Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz uzyskała tytuł magistra prawa. Jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa, prowadzonego przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.