Eliza Gorzkowska

Eliza Gorzkowska

Counsel
Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – Wydział Prawa.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Eliza specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej szeroko rozumiane funkcjonowanie rynku kapitałowego, świadcząc kompleksową pomoc prawną na rzecz instytucji finansowych, w tym TFI i funduszy inwestycyjnych, banków, firm inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie, agentów transferowych, dystrybutorów jednostek uczestnictwa etc. W ramach swojej praktyki koncentruje się przede wszystkim na doradztwie prawnym w zakresie:

- tworzenia i prowadzenia działalności przez instytucje finansowe i inne podmioty działające na rynku kapitałowym, 

- obrotu instrumentami finansowymi (akcjami, obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi i in.),

- tworzenia i funkcjonowania PPK, PPE, IKE oraz IKZE,  

- polityki AML/CTF, 

- polityki FATCA, Euro-FATCA i CRS.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów finansowych, w tym jako inspektor nadzoru TFI oraz audytor wewnętrzny TFI. Prowadziła szereg postępowań przed KNF dotyczących m.in. uzyskiwania zezwoleń na utworzenie i wykonywanie działalności przez TFI, tworzenie, łączenie i przekształcenie funduszy inwestycyjnych czy zarządzanie aktywami (w tym sekurytyzowanymi wierzytelnościami), a także przed UOKiK dotyczących zgłoszenia zamiaru koncentracji funduszy inwestycyjnych.

Posługuje się językiem angielskim.