Grzegorz Jaroszewicz

Grzegorz Jaroszewicz

Counsel
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Grzegorz specjalizuje się w obsłudze podmiotów z zakresu prawa rynku kapitałowego i handlowego, w szczególności w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, firm inwestycyjnych oraz emitentów papierów wartościowych. W swej praktyce doradza podmiotom w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, struktur nabycia/zbycia aktywów, ustanowienia zabezpieczeń, emisji papierów wartościowych, jak i przeprowadzania badań typu due dilligence. Reprezentuje także Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Kancelariach Prawnych, jak i jako wieloletni pracownik jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dwóch firm inwestycyjnych.

Włada językiem angielskim.