Jakub Jagielski

Jakub Jagielski

Counsel
Radca Prawny

Absolwent Kolegium Prawa oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jakub specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i innych uczestników rynku kapitałowego. W swojej praktyce zawodowej prowadził szereg postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących między innymi uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Uczestniczył w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku.

Świadczy również pomoc prawną na rzecz zagranicznych spółek zarządzających oraz funduszy zagranicznych. Pełnił także funkcję inspektora nadzoru oraz audytora wewnętrznego w domu maklerskim. W ciągu ostatnich lat występował w roli prelegenta na kilkunastu szkoleniach poświęconych prawu rynku kapitałowego dedykowanych w szczególności dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich.  

Włada biegle językiem angielskim.