Przemysław Lewocik

Przemysław Lewocik

Counsel
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przemysław specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się zarówno bieżącą obsługą i doradztwem prawnym na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, firm inwestycyjnych i ich agentów oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak również reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.