Tomasz Miastkowski

Tomasz Miastkowski

Counsel
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Tomasz prowadzi sprawy związane z roszczeniami wynikającymi z instrumentów finansowych, w szczególności obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych, w jakich występują liczni poszkodowani, w szczególności reprezentuje obligatariuszy, administratorów zabezpieczeń oraz uczestników funduszy inwestycyjnych.

W sprawach związanych z pełnieniem funkcji administratora zabezpieczeń, posiada bogate doświadczenie związane z organizacją oraz prowadzeniem procesu dochodzenia należności w fazie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej. Reprezentował z powodzeniem wielu poszkodowanych w sprawach związanych z poważnymi naruszeniami na rynku finansowym, zakończonych uzyskaniem znacznych odszkodowań.

Zajmuje się również sprawami związanymi z umowami handlowymi oraz bieżącą obsługą prawną klientów kancelarii.

Włada językiem angielskim.