Małgorzata Kustra

Małgorzata Kustra

Junior Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W toku studiów odbywała praktyki m.in. w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu czy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W trakcie studiów pełniła m.in. funkcję Prezesa Koła Naukowego Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego WPiA UMK czy Koordynatora Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Autorka publikacji naukowych oraz prelegentka na kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się sprawami z zakresu rynku kapitałowego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie wekslowym. Zainteresowania skupia wokół alternatywnych metod pozyskiwania kapitału takich jak ICO, crowdfunding czy venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. 

Ukończyła Comparative Law School.

Posiada certyfikat TOLES Higher.