Mateusz Czuba

Mateusz Czuba

Junior Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  

W trakcie trwania studiów należał do Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych. Jest autorem publikacji naukowych oraz brał czynny udział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa energetycznego.

Mateusz w ramach wykonywanej praktyki zajmuje się sprawami z zakresu prawa energetycznego oraz infrastrukturalnego.

Zakres jego zainteresowań obejmuje również zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem cywilnym i prawem handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz prawa umów handlowych. Posiada także doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw.

Włada językiem angielskim.