Maciej Badzyński

Maciej Badzyński

Senior Associate
Radca Prawny

Absolwent prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Maciej zajmuje się sporami sądowymi i pozasądowymi, w szczególności dochodzeniem należności wynikających z instrumentów finansowych. W ramach swojej działalności reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz karnymi na wszystkich etapach postępowania.

Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem spraw przeciwko towarzystwom funduszy inwestycyjnych, depozytariuszom oraz bankom, związane z nienależytym zarządzeniem funduszami inwestycyjnymi przez te podmioty. Reprezentuje również inwestorów wobec których, instytucje finansowe stosowały tzw. misselling. W ramach swoich działań sprawuje funkcję administratora zabezpieczeń, w tym administratora hipoteki, działając na rzecz obligatariuszy dochodzących swoich należności od emitenta – działania te dotyczą wszystkich etapów – przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Reprezentuje również wieloosobowe grupy inwestorów na etapie przedsądowym, w tym podczas obrad zgromadzeń inwestorów – organu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W ramach działalności zajmuje się również postępowaniami grupowymi przeciwko instytucjom rynku kapitałowego.

Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną klientów kancelarii z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Włada językiem angielskim.