Mateusz Stawikowski

Mateusz Stawikowski

Senior Associate
Doradca Restrukturyzacyjny

Mateusz jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym w przygotowywaniu, przeprowadzaniu i koordynowaniu procesów restrukturyzacji sądowej i pozasądowej przedsiębiorstw. Jest autorem wielu opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Opracowuje i wdraża strategie procesowe w zakresie odpowiedzialności członków zarządów spółek za zobowiązania w ramach reżimu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i ordynacji podatkowej. Uczestniczył w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności osobistej członków kadry menadżerskiej za niezgłoszenie wniosków o upadłość Spółek w terminie, gdzie opracowywał strategię przy sporach do ponad 1 mld zł.

Mateusz posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej postępowań insolwencyjnych. Uczestniczył i uczestniczy w postępowaniach o otwarcie postępowań upadłościowych jako tymczasowy nadzorca sądowy oraz jako syndyk w upadłościach właściwych. W swoim dotychczasowej praktyce współprowadził z ramienia syndyka wtórne postępowanie upadłościowe spółki SPV z branży odzieżowej (upadłość spółki matki prowadzona była w jednym z krajów UE); brał z ramienia zarządcy czynny udział w obsłudze pierwszego postępowania sanacyjnego w Polsce otwartego wobec spółki z branży drogeryjnej, a także skutecznie obronił spółkę z branży produkcji stali przed jej upadłością, doprowadzając finalnie do jej restrukturyzacji.

Przed dołączeniem do MWW, Mateusz współpracował z wiodącymi kancelariami prawnymi, w tym z wieloletnim liderem rynku upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Polsce.

Włada językiem angielskim.