Olga Kania

Olga Kania

Senior Associate

Z wyróżnieniem ukończyła Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Cambridge University British Law Centre.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Olga specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych, w tym TFI i funduszy inwestycyjnych, banków oraz firm inwestycyjnych. Ponadto świadczy pomoc prawną w zakresie AML, automatycznej wymiany informacji podatkowych (FATCA i CRS) oraz prawa ochrony konkurencji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stałej i kompleksowej obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym doświadczenie zdobywane w ramach pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

Posiada certyfikat TOLES Advanced.

Włada biegle językiem angielskim.