Tomasz Konzal

Tomasz Konzal

Senior Associate

Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, stypendysta programu Socrates/Erasmus na University of Liege w Belgii.

Praktyka Tomasza koncentruje się na doradztwie w zakresie realizacji projektów budowlanych, głównie  dotyczących projektów infrastrukturalnych, energetycznych oraz petrochemicznych. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy zawieraniu kontraktów zarówno w zakresie ich negocjacji, jak również na etapie ich realizacji. Ponadto posiada doświadczenie w dziedzinie postępowań dotyczących przetargów publicznych, prawa energetycznego oraz w zakresie wdrażania i realizacji systemów compliance oraz zarządzania ryzykiem.

Zdobył Certyfikat Toles Advanced.

Włada biegle językiem angielskim.