Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

Managing Partner
Radca Prawny

Uniwersytet Warszawski

Radca prawny, Założyciel i Wspólnik Zarządzający MWW. Od 1996 r. uczestniczy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego będąc jednym z najlepszych specjalistów w zakresie prawa związanego z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi oraz publicznego obrotu.

Świadczył lub świadczy usługi dla wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych, zagranicznych spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi, domów maklerskich, spółek zarządzających aktywami, emitentów papierów wartościowych, pośredników finansowych, a także brał i bierze udział w szeregu przedsięwzięć związanych emitowaniem instrumentów finansowych.

W ramach MWW nadzoruje również praktykę procesową w szczególności obejmującą sprawy z zakresu rynku finansowego.   

Języki

Angielski - biegle w mowie i piśmie.