Filip Suchta

Filip Suchta

Partner
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radca Prawny i Wspólnik Kancelarii

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, w tym działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami i firm inwestycyjnych.

Włada biegle językiem angielskim (poziom C2 Proficiency).