Katarzyna Bartnicka

Katarzyna Bartnicka

Asystentka Kancelarii

Ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Administracja.

Katarzyna, obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, dba o prawidłowy obieg dokumentacji i jej archiwizację, prowadzi kalendarz rozpraw. Zajmuje się obsługą sekretariatu kancelarii, przyjmuje gości kancelarii i dba o nienaganny wizerunek firmy.

Włada językiem angielskim