Konrad Ulatowski

Konrad Ulatowski

Specjalista do spraw
Monitorowania i Windykacji /
Specjalista do spraw Administracji

Ukończył XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.

Konrad zajmuje się pełnym zakresem obsługi bieżącej kancelarii i jej sekretariatu. Jest wsparciem prawników oraz klientów. Kontaktuje się z urzędami oraz kancelariami notarialnymi. Monitoruje rozliczenia, dba o prawidłowy obieg dokumentacji oraz jej archiwizację, przygotowuje zestawienia.

Włada językiem angielskim oraz w podstawowym stopniu językiem niemieckim.