Milena Kalata

Milena Kalata

Sekretarka
Asystentka

Ukończyła studia II stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Administracja.

Milena obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, dba o prawidłowy obieg dokumentacji i jej archiwizację, prowadzi kalendarz rozpraw. Zajmuje się obsługą sekretariatu kancelarii i przyjmuje gości kancelarii.

Ukończyła kurs pracownika biurowego.

Włada językiem angielskim.